ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

URL: www.chemistry.upatras.gr/hgcn

 

3ο Συνέδριο

Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

25-27 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη

Μουσείο Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

 

 

Σκοπός του Συμποσίου
Θεματολογία
Οργάνωση
Σημαντικές ημερομηνίες
 
Δηλώσεις συμμετοχής
Κόστος συμμετοχής
Πληροφορίες
Οδηγίες για συγγραφείς            
Πρόγραμμα

Χορηγοί

   ENGLISH

 Υπό την Αιγίδα των   

Ένωση Ελλήνων Χημικών

 

                                                   

 

 

 Πρόγραμμα (μορφή pdf)

 

 

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

 

15:00-18:00

Εγγραφές – Ανάρτηση Posters

 

18:00-18:15

Έναρξη του Συνεδρίου από τον Αντιπρύτανη του ΑΠΘ,

Αν. Καθ. Α. Γιαννακουδάκη

- Χαιρετισμοί

 

18:15-18:30

Παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας

Καθ. Κ. Πούλος, Συντονιστής Δικτύου

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

Προεδρείο:  Α. Ζουμπούλης, Κ. Πούλος

 

18:30-19:15

Προσκεκλημένη Ομιλία:

FROM WASTE TO SUSTAINABLE PRODUCTS USING GREEN CHEMISTRY

Prof. James H. Clark

Director of Green Chemistry Centre of Excellence, University of York, UK

 

19:15-20:00

Προσκεκλημένη Ομιλία:

Η ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πάνος Σκαρλάτος

Χημικός Μηχανικός, Γενικός Δ/ντής Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

 

20:00

Δεξίωση 

 

 

 

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

 

 

Ενότητα:  Χρήση μη τοξικών διαλυτών – Εναλλακτικές συνθέσεις

 

 

Προεδρείο:  Κ. Παναγιώτου, Δ. Αχιλλιάς

 

 

9:00-9:15

 

ΧΡΗΣΗ ‘ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟY ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ

Δ.Σ. Αχιλιάς, M. Μισχοπούλου, Β. Μποζάνη

Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

 

9:15-9:30

ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΩΣ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Μ.Χ. Κατσούρα, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Πατήλα, Α.Κ. Πολύδερα, Χ. Σταμάτης

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

9:30-9:45

 

ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΩΣ NEA ΜΕΣA ΓΙΑ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ι.Β. Παυλίδης1, Π. Καρράς1, Κ. Τζαφέστας1, Δ. Γουρνής2, Χ. Σταμάτης1

1 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

9:45-10:00

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

A.Γ. Καλαμπούνιας, Σ. Μπογοσιάν

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (FORTH/ICE-HT)

 

10:00-10:15

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η. Παπαδοπούλου

CHIMAR HELLAS Α.Ε.

 

10:15-10:30

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΡΏΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ CO2

Κ. Τσιόπτσιας, Κ. Παναγιώτου

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

10:30-10:45

MODELING THE PHASE BEHAVIOR OF MIXTURES WITH IONIC LIQUIDS

C. Tsioptsias, I. Tsivintzelis and C. Panayiotou

Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

 

10:45-11:00

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΖΑΔΙΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ, ΣΤΕΡΕΟΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ MANNICH ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Κ. Νεοχωρίτης, Ι. Στεφανίδου-Στεφανάτου, Κ.Α. Τσολερίδης

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

 

11.00-11.15

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ : ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ε. Διαμαντοπούλου1, Θ.Χ. Σταματάτος1, Γ.Κ. Βλαχοπούλου1, Κ. Μήλιος2, Ι.Σ. Παπαευσταθίου3, Κ. Ευθυμίου4, Κ. Παπατριανταφυλλοπούλου4, Ε. Κατσουλάκου1, E. Μάνεση-Ζούπα1, Σ.Π. Περλεπές1

1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

3Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Florida, Gainesville, Florida, HΠΑ

 

11:15-11:30

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SYNTHESIS OF NANOPARTICLES USING POLYOXOMETALATES

T. Triantis, A. Troupis, G. Alexakos, E. Papaconstantinou, A. Hiskia

Institute of Physical Chemistry, NCSR Demokritos

 

11:30-11:45

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

11:45-12:00

Διάλειμμα – Καφές

 

 

Ενότητα:  Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων και διεργασιών

 

 

Προεδρείο:  Κ. Μάτης, Δ. Ντούλια

 

12:00-12:15

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ pH ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΜΑΤΑ  ΣΑΝ ΠΙΘΑΝΑ ΜΑΛΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Γ. Μανιά1, Θ. Ζηλελίδου1, Ε. Κυπίρτογλου1, Β. Μπεκιάρη1, Γ. Μπόκιας2 και Π. Λιανός3

1Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου

2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

3Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

12:15-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (AOPs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ UV/H2O2 ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ι. Γ. Καράλη1,4,  Μ. Καραμολέγκος2, Α.Δ. Νικολάου3, Θ.Δ. Λέκκας1

1Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος

2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Γενικό Τμήμα Μαθηματικών

3Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

4Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας Τεχνολογίας Υλικών, Εργ. Χημείας Χρωμάτων

 

12:30-12:45

 

 

 

 

ΤΑΣΕΝΕΡΓΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΥΧΗ, ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

A. Δημητριάδου1 και Χ.Κ. Καραπαναγιώτη1,2

1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Αποβλήτων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

12:45-13:00

 

 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ‘ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ

Κ. Τζαθάς, Δ. Ντούλια

Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

13:00-13:15

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ‘ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Α.Ν. Κετσετζή, Κ.Δ. Δημάδης

Εργαστήριο Μηχανικής, Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Κρυστάλλων,  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

13:15-13:30

 

 

 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF LIQUID Fe(III)–HUMIC COMPLEXES FOR BIOLOGICAL CULTIVATION

K. Chassapis, M. Roulia, G. Nika

Inorganic Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Athens

13:30-13:45

 

 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε.Ν. Πέλεκα, Κ.Α. Μάτης

Τομέας Χημικής Τεχνολογίας & Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

13:45-14:00

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α.Ε. Παγανά1,2, Σ.Δ. Σκλαρή1, Ε.Σ. Κικκινίδης1,2, Β.Τ. Ζασπάλης1

1Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

2Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

 

14:00-14:15

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥΣ Η΄ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΦΛΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

Β. Αναγνωστόπουλος, Σπ-Θεοδ. Γουδέλης, Β. Συμεόπουλος

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

14:15-14:30

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

14:30-15:30

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

 

Επίσκεψη στις αναρτημένες εργασίες (poster)

 

 

 

Ενότητα:  Κατάλυση - Βιοκατάλυση

 

 

Προεδρείο:  Τ. Αλμπάνης, Ι. Σμόνου

 

 

15:30-15:45

 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ H2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ TiO2

Μ. Αντωνιάδου, Ν. Στρατάκη, Π. Λιανός

Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

15:45-16:00

A NOVEL EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH FOR THE STUDY OF THE PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PHARMACEUTICAL AGENT IMIPRAMINE

P. Calza1, V.A. Sakkas2, A. Villioti2, C. Massolino1, V. Boti2, E. Pelizzetti1, T. Albanis2

1Department of Analytical Chemistry, University of Torino, Italy

2Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece

 

16:00-16:15

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ OMEPRAZOLE ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ TiO2: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Χ.Ι. Κοσμά1, Δ.Α. Λαμπροπούλου2, Τ.Α. Αλμπάνης1

1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

16:15-16:30

ΕΠΟΞΕΙΔΩΣΗ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΜΕ H2O2 ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Mn(II)

Άγ. Σταμάτης, Δ. Γιασαφάκη, M. Λουλούδη

Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

 

16:30-16:45

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΙΛΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΕΦΡΑ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

Ο. Μπερεκετίδου1,2 , Κ. Οικονομόπουλος1,3 , Μ.Α. Γούλα1

1Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

16:45-17:00

 

 

 

 

 

 

H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ni/γ-Al2O3 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2

Α. Τρίμπαλης1,3, Χ. Κοντογιάννης2,3, Γ. Παναγιώτου1, K. Μπουρίκας1, Χ. Κορδούλης1,3

1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

17:00-17:15

 

 

 

ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ

Δ. Καλαϊτζάκης, Ι. Σμόνου

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

17:15-17:30

 

 

 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ ΑΠΟ KEFIR, ΚΑΤΑ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

Α. Γκολφινόπουλος, Μ. Σουπιώνη, Μ. Κανελάκη, Α.Α. Κουτίνας

Ομάδα Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

17:30-17:45

 

17:45-18:00

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

Διάλειμμα – Καφές

 

Ενότητα:  Παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και χημικών προϊόντων από βιομάζα

 

 

Προεδρείο:  Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Λεμονίδου

 

18:00-18:15

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ

Ε.Σ. Βασιλειάδου1,2, Ε. Ηρακλέους2, Α.Α Λεμονίδου1,2

1Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ,

2Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ)

 

18:15-18:30

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ε.Φ. Ηλιοπούλου1, Α.Α. Λάππας1, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης2

1Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, EKETA

2Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

18:30-18:45

Η ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni/CeXZr1-XO2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

A. Καμπόλης, X. Ματραλής, X. Παπαδοπούλου

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

18:45-19:00

Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι. Παππάς1, Ζ. Κούκουρα1, Χρ. Γούλας1, Κ. Κυπαρισσίδης2, Χρ. Τανανάκη3

1Σχολή Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3Σχολή Γεωπονίας, Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

19:00-19:15

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Ph. Hofmann, Κ.Δ. Πανόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

19:15-19:30

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

N. Μπαράκος, Στ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

 

19:30-19:45

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

 

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

 

 

Ενότητα:  Η Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση

 

 

Προεδρείο: Ν. Αργυρόπουλος, A. Βαλαβανίδης

 

9:00-9:15

Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν.Γ. Αργυρόπουλος

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

9:15-9:30

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΛΙΖΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ  RUBIA TINCTORUM

Α. Καλκάνη, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

9:30-9:45

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΒΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μ. Παλασοπούλου, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

9:45-10:00

LABORATORY EXPERIMENTS OF ORGANIC SYNTHESIS  AND DECOMPOSITION  OF HAZARDOUS ENVIRONMENTAL CHEMICALS FOLLOWING GREEN CHEMISTRY PRINCIPLES

A. Valavanidis, T. Vlachogianni, K. Fiotakis

Laboratory of Organic Chemistry, Department of Chemistry, University of Athens

 

10:00-10:15

ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α. Γκανάς,  Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

10:15-10:30

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 Μ.Γ. Κωτσοβός, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

10:30-10:45

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

10:45-11:15

Διάλειμμα – Καφές

 

 

 

Ενότητα:  Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

 

Προεδρείο:  Ν. Κατσαρός, Κ. Νικολάου

 

11:15-11:30

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η. Καλαμπόκης1, Α.Ι. Μαρούλης2, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη2

1Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

2Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

11:30-11:45

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.Β. Θεοχάρης, Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

11:45-12:00

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΒΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ν. Κατσαρός

Institute of Physical Chemistry NCSR DEMOKRITOS

 

12:00-12:15

THE POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THESSALONIKI METROPOLITAN AREA

K. Nikolaou.1,2, V. Koutsoumaraki1

1School of Sciences & Technology, Hellenic Open University

2Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki

 

12:15-12:30

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;

Κ. Χατζηαντωνίου Μαρούλη, Β. Δαβόρας

Οργανική Χημεία, Τμήμα Χημείας & ΔιΧηΝΕΤ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 

12:30-12:45

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

 

12:45-13:45

Συμπεράσματα. Λήξη του Συνεδρίου

 

 

 

 

Αναρτημένες Εργασίες (posters)

 

 

 

 

Χρήση μη τοξικών διαλυτών – Εναλλακτικές συνθέσεις

 

Π-1

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΥΡΗΝΙΚΟ

ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Ν. Σαραγάς1, Γ. Φλώρος1, Π. Παρασκευοπούλου1, Ν. Ψαρουδάκης1, Σ. Κοΐνης1, Μ. Πιτσικάλης2, Κ. Μερτής1

1Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας Ε.Κ.Π.Α

2Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Ε.Κ.Π.Α

 

Π-2

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΔΕΝΙΝΗΣ

A. Θαλασσίτης, Μ. Καλλιτσάκης, Θ. Συμεωνίδης, Κ.Ε. Λίτινας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-3

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΝΖΟΚΑΪΝΗΣ: Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Α. Ρουμανά, Κ. Πούλος

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

 

 

Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων και διεργασιών

 

Π-4

ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΟΥ

Α. Παπαδόπουλος

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Π-5

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ

Α.Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου Μαρούλη, Π. Πουλιόπουλος, Θ. Χατζημπαλάση

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-6

Θερμοευαίσθητα υδροπηκτώματα για τον καθαρισμό του νερού από πρότυπους οργανικούς ρύπους

Μ. Λόλης,  Ι. Θηβαίος, Γ. Μπόκιας

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Π-7

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESSMENT, LCA) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Π.Α. Μουσσάς,  Α.Ι. Ζουμπούλης 

Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ

 

Π-8

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΤΗΙΑΜΕΤΗΟΧΑΜ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ι. Β. Ζιώρης1, Δ. Α. Λαμπροπούλου2, Τ. Α. Αλμπάνης1

1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-9

ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ, (ΡΙΖΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΙ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ) ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Β. Αναγνωστόπουλος, Μ. Πικιού, Ε. Ποτήρη, Β. Συμεόπουλος

Εργαστήριο Ραδιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Π-10

ATTRACT AND KILL: ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

Α. Μιχαηλάκης1, Π. Μυλωνάς1, Γ. Κολιόπουλος1, Η. Κουλαδούρος2

1Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Π-11

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Ε. Σαματίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-12

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΠΟΣΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΙΝΑΙ;

Α Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Δ.Α. Χατζημιμίκου

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-13

ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ- ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Α.Ι .Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Α. Γκιγκούδη, Γ.Καλμουκίδης, Μ. Τολανούδης    

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   

               

Π-14

EFFECT OF EVOLVED INTERACTIONS IN POLY(BUTYLENE SUCCINATE)/FUMED SILICA BIODEGRADABLE IN SITU PREPARED NANOCOMPOSITES ON MOLECULAR WEIGHT, MATERIAL PROPERTIES AND BIODEGRADABILITY

A.A. Vassiliou1, D. Bikiaris1, K.E. Mabrouk2, M. Kontopoulou2

1 Laboratory of Organic Chemical Technology, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, GR-541 24 Thessaloniki, Macedonia, Greece.

 2 Department of Chemical Engineering, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada K7L 3N6

 

Π-15

MECHANISM AND THERMAL DEGRADATION KINETICS OF NEW ALIPHATIC BIODEGRADABLE POLYESTERS POLY(PROPYLENE GLUTARATE) AND POLY(PROPYLENE SUBERATE)

K. Chrissafis1K.M. Paraskevopoulos1, D. Bikiaris2

1Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

2Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

 

Π-16

Βαφή και ψηφιακή εκτύπωση πολυεστερικού υφάσματος με μελάνες διασποράς. Μια «πράσινη» προσέγγιση

Χ.Θ. Κοσόλια, Ε.Γ.  Τσατσαρώνη

Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-17

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ

Α.Ι. Μαρούλης, Κ Π. Χατζηαντωνίου, Θ.Δ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-18

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου – Μαρούλη, Σ.Λ. Κουρτίδου, Χ.Ε. Σαπουνά

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-19

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Π-20

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ REACTIVE RED 195 ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ TiO2

Β. Μπέλεση1,2, Γ. Ρωμανός3, Ν. Μπούκος1, Δ. Λαμπροπούλου4,  Χ. Τράπαλης1

1Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών,  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

2Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθήνας

3Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,

4Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

 

 

Κατάλυση – Βιοκατάλυση

 

Π-21

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Β.Γ. Κομβόκης1, Ι.Α. Βασάλος1, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης2

1Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ

2Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

Π-22

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni/Al2O3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ

M. Κόλλια, A. Φούσκας, A. Καμπόλης, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Π-23

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ

Μ. Γώγος, Δ. Σαββίδης, Ι. Τριανταφύλλης, Γ. Μήλτσιος

Τμήμα Οχημάτων,  Σχολή Τεχνολογικών εφαρμογών, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 

 

 

Παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και χημικών προϊόντων από βιομάζα

 

Π-24

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

E. Αναστασοπούλου, MSc Χημικός, Υποψηφία Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών,

Π. Καραγκιοζίδης, MSc Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος

 

Π-25

Αξιοποίηση πτηνοτροφικων  αποβλητων για  ΠΑΡΑΓΩΓΗ εδαφοβελτιωτικου – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «ΠΙΝΔΟΣ»

Α. Σούλη

Γυμνάσιο Τύριας Ιωαννίνων και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Π-26

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

Ε. Ζέρβας

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Π-27

ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION OF BIOETHANOL USE IN GLOBAL AND LOCAL SCALE

G. Matzoufas1, K. Nikolaou2

1 Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki,

2 Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki

 

Π-28

ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION OF BIODIESEL USE IN GLOBAL AND LOCAL SCALE

C. Petkakis1, K. Nikolaou2

1 Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki

2Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki

 

Π-29

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Α. Μπεζεργιαννίδου, Χημικός, PhD, Msc, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Νομού Σερρών και Κιλκίς,

Ιωάννης Μπαλουκτσής, Beng. Electrical and Electronic Engineering, Msc Electrical and Electronic Engineering, Msc Renewable Energy Systems Technologies

 

Π-30

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ DIESEL/BIODIESEL ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Κ. Οικονομόπουλος1,3 , Ο. Μπερεκετίδου1,2 , Μ. Α. Γούλα1

1Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης,

2Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

 

 

 

 

Η Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση

 

Π-31

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. «ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Δ. Αδαλής, MSc. Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, καθηγητής Φυσικής Γ.Ε.Λ. Νάξου

 

Π-32

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Χ. Μώκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση Δ. Ε. Νομού Ιωαννίνων,

Ε. Μώκος,  Εκπαιδευτικός Π. Ε. M. Ed.

 

Π-33

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π. Αγαπιάδου, Καθ. Πληροφορικής Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης

 

Π-34

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δ. Δικαιάκος, Μ. Σκούλλος

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος,  Τμήμα Χημείας,  Σχολή Θετικών Επιστημών , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Π-35

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ε. Ρήγα, Θ. Οικονόμου

 

Π-36

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

Κ. Σαββιλωτίδης, Φυσικός, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού Κοζάνης

Β. Σαββιλωτίδου, Φοιτήτρια Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Π-37

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Κ. Ταμουτσέλη1, Ε. Βουρτσάκη2

1Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

224ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 

Π-38

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Κ. Ταμουτσέλη1, Α. Ντόντση2

1Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ

24ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

 

Π-39

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Μ. Μπακάλη

 

Π-40

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας

Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Α.Π.Θ.

 

 

 

 

 

Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Π-41

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;

Μ. Καπασσά, Κ. Αμπελιώτης

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Π-42

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Θ. Φελέκης1, Χ. Άνθης1, και Ν. Κατσαρός2

1Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

2Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄

 

Π-43

NANOTEXNOΛΟΓΙΑ: ΛΥΣΗ Η  ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Χ. Σπηλιωτόπουλος, Χημικός Μηχανικός

 

Π-44

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΩΝ

Θ. Κυμπάρης1, Δ. Παπαχρήστος2, Γ. Κολιόπουλος2, Θ. Γιατρόπουλος2,  Α. Μιχαηλάκης2

1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 

Π-45

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η. Καλαμπόκης1, Α.Ι. Μαρούλης2, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη2

1Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

2Tμήμα Χημείας, ΑΠΘ

 

Π-46

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Α.Ι.Μαρούλης1, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη1, Ε.Κοκκάλου2, Α.Β. Θεοχάρης

1Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης