ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 
 

Βιομηχανία

 

 

Δημιουργείται μία βάση δεδομένων για την Ελληνική Βιομηχανία όσον αφορά τις τάσεις και προοπτικές εναρμονισμού της με τις αρχές της Πράσινης Χημείας στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αν γνωρίζετε τέτοιες περιπτώσεις και επιθυμείτε να εμφανιστούν σε αυτή την σελίδα στείλτε email  στο C.Poulos@chemistry.upatras.gr