ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Εγγραφή Μελών

 

 

Μέλη εγγράφονται:

Φυσικά Πρόσωπα συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ η οποία αποστέλλεται:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση C.Poulos@chemistry.upatras.gr
  • Με Fax στο 2610997118
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:         Καθηγητή

                                                          Κωνσταντίνο Πούλο

                                                               Τμήμα Χημείας

                                                               Πανεπιστήμιο Πατρών

                                                               26500 Πάτρα

 

Οργανισμοί μετά από απόφαση συλλογικών τους οργάνων. Πληροφορίες στην παραπάνω διεύθυνση.