ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

Συντονιστής

 

Κωνσταντίνος Πούλος

Καθηγητής Οργανικής Χημείας

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

26500 Πάτρα

 

Τηλ. 2610997172 Fax 2610997118

Email C.Poulos@chemistry.upatras.gr