ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Έρευνα

 

 

Δημιουργείται μία βάση δεδομένων για την έρευνα στον Ελληνικό χώρο σε θέματα σχετικά με τις αρχές της Πράσινης Χημείας. Αν γνωρίζετε τέτοιες περιπτώσεις και επιθυμείτε να εμφανιστούν σε αυτή την σελίδα στείλτε email  στο C.Poulos@chemistry.upatras.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Χημείας

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Χημείας

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Χημείας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Χημείας

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Χημείας