ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Μέλη

 

 

 

 

 

 

Ελληνικά ΑΕΙ - Συνεργάτες

 

 

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιουλία Σμόνου
Κων/νος Δημάδης

smonou@chemistry.uoc.gr
demadis@chemistry.uoc.gr

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

   

 

Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
Κων/νος Ευαγγελινός

kalantzi@aegean.gr
kevag@aegean.gr

 

 

Οργανισμοί - Συνεργάτες

 

WWF Ελλάς

Αχιλλέας Πληθάρας

a.plitharas@wwf.gr

 

 

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Νικόλαος Χρυσόγελος

nikos@ecorec.gr