ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Νέα

 

  Η European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) προέβη στη σύσταση του Working Party on Green and Sustainable Chemistry (WPGSC) στο οποίο συμμετέχουν 14 Χημικές Ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίστηκε δε πρόεδρος ο καθηγητής Pietro Tundo. Η Ελλάδα εκπροσωπείται με το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας μέσω της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Εκπρόσωπος είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πούλος. Η πρώτη συνάντηση του WPGSC πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2008 στη Ρώμη. Πληροφορίες-ενημέρωση στην ιστοσελίδα της EuCheMS (www.euchems.org).

Κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση για την Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος «Environment and Engineering 2007» η οποία περιέχει εκτενές αφιέρωμα στο Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας. Περισσότερα

Εκδηλώσεις που προσκλήθηκε να συμμετάσχει το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας:

  • «Δράση για το Κλίμα», Μεσόγειος SOS, 16 Ιανουαρίου 2008, Πάτρα. Ομιλητής Κ.Πούλος «Πράσινη Χημεία και Προστασία του Κλίματος».
  • Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», 1 Φεβρουαρίου 2008, Πάτρα. Ομιλητής Κ.Πούλος «Πράσινη Χημεία-Μία πρόκληση για Αειφορία μέσα από την Πρόληψη».
  • «Δράση για το Κλίμα», Μεσόγειος SOS, 23 Φεβρουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη. Ομιλητές, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Απόστολος Μαρούλης με θέμα «Η αναγκαιότητα της Αρχής Προφύλαξης» και η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου-Μαρούλη με θέμα «Πράσινη Χημεία και η συνεισφορά της στην προστασία του Περιβάλλοντος και του Κλίματος».
  • Δήμος Μόβρης Ν.Αχαΐας και Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 12 Μαρτίου 2008, Δημαρχείο Δήμου Μόβρης. Ομιλητής Κ.Πούλος «Πράσινη Χημεία για ένα άλλο τρόπο ζωής». Περισσότερα
  • Πανελλήνια Ημέρα Χημείας 2008, Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 19 Μαρτίου 2008, Ρόδος. Ομιλητής Κ.Πούλος «Πράσινη Χημεία για ένα άλλο τρόπο ζωής». Περισσότερα
  • ΝΟΜΟΣ & ΦΥΣΗ, 17 Απριλίου 2008, Αθήνα. Ομιλητής Κ.Πούλος «Πράσινη Χημεία και Κανονισμός REACH». Περισσότερα

Δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας.
Στα πλαίσια προώθησης της Πράσινης Χημείας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον Μάιο 2008,  σχολεία του Ν. Αχαΐας θα επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα ενημερωθούν οι μαθητές για την Πράσινη Χημεία από τον καθηγητή κ. Κ.Πούλο.