ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Οργάνωση

 

Έδρα του Δικτύου

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

 

Συντονιστική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Πούλος, Καθηγητής , Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονιστής)

Απόστολος Μαρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Μερτής, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιχάλης Χάλαρης, Δρ. Χημικός, Ένωση Ελλήνων Χημικών

 

Συνεργάτες

Μέλη των Ομάδων Πράσινης Χημείας και Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν στις Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας.

 

Επιστημονικοί / Τεχνικοί  Σύμβουλοι

Άτομα από τον Ακαδημαϊκό χώρο, την βιομηχανία, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς  κ.ά.

 

Μέλη του Δικτύου

Ως μέλη στο Δίκτυο συμμετέχουν:

1.     Με εκπρόσωπό τους:

·        Τμήματα Χημείας Ελληνικών ΑΕΙ

·        Τμήματα Ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που ασχολούνται με την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

·        Ερευνητικά Κέντρα

·        Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις,  Κυβερνητικοί και μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Βιομηχανίες.

·        Αντίστοιχοι οργανισμοί με τους παραπάνω της αλλοδαπής που ασχολούνται με την Πράσινη Χημεία,  την  Πράσινη Χημική Τεχνολογία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

       2.   Φυσικά Πρόσωπα