ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

 

 

Πράσινη Χημεία

Το Δίκτυο 

Οργάνωση

Εκδηλώσεις 

Εκπαίδευση 

Νέα

Έρευνα 

Βιομηχανία

Μέλη

Εγγραφή Μελών 

Συνδέσεις

Επικοινωνία

 

 

 

Συνδέσεις

 

 

 

Green Chemistry Network (GCN) – Royal Society of Chemistry

www.chemsoc.org/networks/gcn

 

Green Chemistry Institute – American Chemical Society
chemistry.org/greenchemistryinstitute

 

Inter-University Consortium of Chemistry for the Environment (INCA)
helios.unive.it/inca

 

IUPAC
http://iupac.chemsoc.org

 

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

www.environ-sustain.gr

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

www.haci.gr

 

WWF Ελλάς

www.wwf.gr

 

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

www.medsos.gr

 

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)

www.cperi.forth.gr

 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας

www.iceht.forth.gr

 

European Environment Agency
www.eea.eu.int/

 

USA Environmental Protection Agency Green Chemistry Program
www.epa.gov/greenchemistry/

 

Green Chemistry Journal
www.rsc.org/greenchem

 

Green Chemistry Research Network
www.york.ac.uk/res/gcrn/GCRNHome.htm

 

CRYSTAL Green Chemical Technology Faraday Partnership
www.crystalfaraday.org

 

Japan Chemical Innovation Institute (Information on Green & Sustainable Chemistry Programmes)
www.jcii.or.jp

Green and Sustainable Chemistry Network, Japan
www.gscn.net/

 

Centre for Green Chemistry, Monash University, Australia
web.chem.monash.edu.au/GreenChem

 

WWF Global Network
www.panda.org/

 

Greening Across The Chemistry Curriculum
academic.scranton.edu/faculty/CANNM1

 

National Pollution Prevention Center for Higher Education
www.umich.edu/~nppcpub/resources/ResLists/chem.html

 

Greenpeace
www.greenpeace.org/

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας

www.chemistry.upatras.gr/greenchemistry

 

Green Chemistry Group, York, UK
www.york.ac.uk/res/gcg/

 

Centre for Green Manufacturing, University of Alabama
bama.ua.edu/~cgm/

 

Netherland Institute of Catalysis Research
www.niok.nl

 

National Environmental Technology Institute, University of Massachusetts
www.umass.edu/tei/neti/

 

Green Chemistry Centre of Industrial Collaboration
www.greenchemcic.co.uk

 

CEFIC, European Chemical Industry Council
www.cefic.org